Varemerke

Søknad om registrering av varemerke i Norge

Vi trenger følgende informasjon fra deg for å kunne hjelpe deg med å innlevere varemerkesøknaden i Norge:

Type Velg type varemerke
Mer informasjon om varemerketyper
Varer og tjenester Hva ønsker du å beskytte varemerket for

Varemerkesøknaden må inneholde hvilke varer og tjenester du ønsker å beskytte varemerket for:

Velg varer/tjenester
Pris Prisoverslag for søknaden din
Tilleggsinformasjon Rådgiving og kommentarer

Ønsker du å bli kontaktet av en våre rådgivere før søknaden innleveres?

Dersom vi ser at det er åpenbare hindringer til at søknaden kan registreres, eller at vi har forslag til forbedringer, tar vi uansett kontakt.

Vi tar forbehold for eventuelle endringer i pris som følge av omklassifisering underveis i søknadsbehandlingen. Kostnader etter innlevering som følge av uttalelse fra Patentstyret faktureres i tillegg etter medgått tid. Om søknaden registreres uten innvendinger fra Patentstyret kommer det på tillegg etter gjeldende sats for kontroll og oversendelse av registreringsbevis.

Kontakt Kontaktinformasjon
Søker/innehaver
Kontaktperson
Korrespondanseadresse
Fakturaadresse
Forretningsbetingelser